Analyse van uw verkoper

Een uitstekende sales is iemand die zich in zijn beroepsomgeving als een vis in het water voelt en ook zo gemakkelijk de verwachte resultaten neerpoot. Een goede analyse van de verkoper ligt dus aan de basis van uw commercieel succes. De impact van de commerciële kracht wordt in kaart gebracht.

Deze steunt op 3 pijlers :

  • Interne evaluatie: in samenspraak met u als ondernemer of KMO-manager wordt een individuele analyse per medewerker gedaan. Het interview met uw commerciële kracht vindt kort nadien plaats.
  • Erkende profielanalyse van de persoon : het DISC-profiel wordt opgemaakt.
  • Externe evaluatie : het bijwonen van verkoopgesprekken.

In een persoonlijk rapport krijgt u een duidelijke weergave van zowel de competenties als de aandachtspunten voor uw commerciële kracht. Een aansluitend actieplan kan opgemaakt worden.

Coaching

Een duurzame prestatieverbetering wordt gekoppeld aan een wijziging van de individuele vaardigheden. Deze worden bepaald in de analyse van uw sales.

Door middel van coaching worden er tussentijdse evaluaties gedaan en wordt er waar nodig bijgestuurd. De coaching kan zowel op het bedrijf als in de field gedaan worden. 

Selectie van de juiste kracht

Wij zijn juist geplaatst voor het screenen van potentieel nieuwe commerciële krachten. In uw of onze naam wordt op zoek gegaan naar een valabel kandidaat.

  • Opmaak profielomschrijving : het bepalen van de kenmerken waarover een goede saleskracht binnen uw organisatie moet beschikken.
  • De selectie van de potentiële kandidaat wordt op ons genomen. De meest valabele kandidaten worden voor u geselecteerd.
  • Dit wordt aangevuld met de bepaling van het DISC-profiel van de persoon.