Marketing

Marketing is de start van het commerciële proces. We hebben bewezen dat we in de communicatiemix het juist evenwicht vinden tussen emotie en intellect. Als objectief adviseur geven wij u graag een gerichte ondersteuning. Graag begeleiden we u in het traject van de customer journey die elke suspect, prospect of klant bij u ervaart,  Dit kan zowel in print of digitaal.

Dankzij onze diepe en brede digitale expertise, wij zijn bovendien Google-certified, kunnen  we neutraal evalueren.  Deze evaluatie gebeurt na een grondige analyse met een doelgericht rendement voor ogen. Wij laten graag het internet voor u werken.

Ons draaiboek kan gaan van marktonderzoek tot en met het ontwerpen, leiden en opvolgen van een mediacampagne.

Bij het bepalen van een marketingplan is deze steeds geschoeid op een degelijke marktanalyse. Een sterkte/zwakteanalyse van de andere spelers op de markt kan noodzakelijk zijn om uw aanbod juist te kunnen positioneren. Om een marktgetrouw beeld te hebben gebeurt de analyse veelal door de ogen van de klant nl. 'mysteryshopping'.

Efficiënt omgaan met de beschikbare middelen staat centraal.